مشتری گرامی، در صورت داشتن هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد از مجموعه ماشین سازی پی یو صنعت نظری از کلیه واحد ها،سپاسگزاریم که در فرم زیر مطرح کنید.

*

توضیحات درخواست :